Tamaño:

Microbiología de aguas.

Equipos de filtración NALGENE.

 

Enterococos

Referencia

Producto

Presentación

4010182

Bile Aesculin Azide ISO 7899 Formulation

500 g

PO5062A

Agar selectivo para enterococos (BAA) (Agar bilis esculina con azida)

20 placas

       

4020462

Slanetz and Bartley Agar ISO 7899-2

500 g

PO5018A

PO5410J

Medio de Slanetz And Bartley (90 mm)

Medio de Slanetz and Bartley (55 mm).

20 placas

       

E. coli

Referencia

Producto

Presentación

4021562

Tryptone Bile X-Gluc (TBX) Agar ISO 16649

500 g

PO5109A

TBX Medium

20 placas

 

       

E. coli / Coliformes

Referencia

Producto

Presentación

CM1205B

Chromogenic Coliform Agar ISO - 9308-1:2014

500 g

PO5318A

PO5428J

Chromogenic Coliform Agar (CCA) (90 mm)

Chromogenic Coliform Agar (CCA) (55 mm)

20 placas

CM0793B

SR0148E

Tergitol 7 Agar (ISO 9308)

500g

10 viales

PO5164A

Agar TTC Lactosa Tergitol 7

20 placas

       

C. perfringens

Referencia

Producto

Presentación

PO5163A

Agar m-CP

20 placas

PO5315A

PO5415J

Clostridium perfringens TSC (=PO0520A) (90 mm)

Clostridium perfringens TSC (55 mm)

20 placas

       

Legionella

Referencia

Producto

Presentación

PO0245A Legionella GVPC (=PO5074A) 20 placas
  PO5072A Legionella BCYE 20 placas
  PO5028A Legionella BCYE -Cys 20 placas
  PO5071A Legionella MYW 20 placas
       

Recuento cultivables

Referencia

Producto

Presentación

CM1012B

Water Plate Count Agar (Agar Extracto de Levadura), ISO 6222

500 g

TP1012

Water Plate Cont Agar

20 tubos (15 ml)

       

Pseudomonas

Referencia

Producto

Presentación

CM0559B

SR0102E

Pseudomonas Agar Base (ISO 12780)

C-N Supplement (Cetrimide, Sodium Nalidixate)

500 g

10 viales

PO5076A

PO5413J

Agar Cetrimida (90 mm)

Agar Cetrimida (55 mm)

20 placas

       

Vibrio

Referencia

Producto

Presentación

 

CM1117B

Alkaline Saline Peptone Water (ISO 21872)

500g

       

Sulfito reductores

Referencia

Producto

Presentación

 

4020942

SULPHITE POLYMYXIN SULPHADIAZINE AGAR (SPS Agar)

500 g